ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม ” SAVE KORAT รวมพลังเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังเหตุการณ์อุทกภัย และให้ความรู้ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา “

14 พฤศจิกายน 2563 /

20:00 น.