ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ รุ่นที่ ๔-๕

29 พฤศจิกายน 2560 /

15:40 น.

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

29 พฤศจิกายน 2560 /

09:30 น.