โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

รุ่นที่ 1 – 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

ผู้เข้าร่วมอบรมกรรมการทุน-รุ่น-1 ผู้เข้าร่วมอบรมกรรมการทุน-รุ่น-2 ผู้เข้าร่วมอบรมกรรมการทุน-รุ่น-3

(Visited 1 times, 1 visits today)