โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุ่นที่ 1 – 3  ประจำปี พ.ศ. 2560

พก. รุ่น 1 พก. รุ่น 2 พก. รุ่น 3

***********************

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุ่นที่ 1 – 3  ประจำปี พ.ศ. 2561

พัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 1 พัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 2 พัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 3

(Visited 1 times, 1 visits today)