โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมประชาชน หลักสูตร “ทุนพอดี 4.0”

 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมประชาชน หลักสูตร “ทุนพอดี 4.0”

ปี พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ทุนพอดี 4.0

 

(Visited 1 times, 1 visits today)